Utställningar

Viktigare utställningar
Konstnärssammanslutningen ”De unga” 1909, 1910 och 1911 på Hallins konsthandel i Stockholm,
”Falangen” på Liljewalchs i Stockholm 1918 och 1922,
”Unionalen” (en grupp nordiska konstnärer) i Stockholm 1927, Oslo 1928 och Köpenhamn 1931.
Tillsammans med skulptören Nils Sjögren i åtskilliga landsortsstäder åren 1933-37.
Stora separatutställningar i Stockholm 1930 (retrospektiv), 1935 och 1938 samt i Göteborg och Stockholm 1939 efter bortgången 1938.
Minnesutställning ”1909 års män”, Liljevalchs konsthall 1959
Minnesutställningar i Göteborgs Konsthall februari – mars 1956 samt i Bohusläns museum, Uddevalla 6 maj – 24 juni 1990.
De unga – 1909 års män på Norrköpings konstmuseum 22/1 -15/2 2009
Jubileumsutställning 2009. Konstnärskamrater – ”De Unga” 100 år , Säftstaholms slott, Vingåker
Jubileumsutställning 2012. De åtta – centralgestalter ur en modern konstnärsgeneration 18 februari – 16 mars 2012, Åmells konsthandel, Stockholm
Inspiration Matisse! Prins Eugens Waldemars udde, Stockholm 13/9 2014 – 15/2 2015

Impressionistiske konstnären Birger Simonsson