Människan

Till den stora minnesutställningen i Göteborg och Stockholm1939 tecknade vännen Pär Lagerkvist i ett förord till katalogen en vacker och – som det förefaller – riktig bild av människan Birger Simonsson, varur fil. lic. Rolf Söderberg (i ”Svenska män och kvinnor”) citerar:

” Med sin skarpa intelligens och osedvanliga kvickhet var han en farlig motståndare, när han så ville… Han var givet en stridens man. Men han var samtidigt mycket dåligt rustad för striden. Han var överkänslig, ömtålig, ytterst sårbar. Jag tror han var en av de hudlösaste människor jag känt – detta hängde samman, tror jag, med det innersta i hans väsen, med det varur hans konst sprang fram, med vekheten, ömheten.”

Impressionistiske konstnären Birger Simonsson