Utställningar

Viktigare utställningar med Birger Simonsson
NY KONST Charlotte Mannheimer och modernismens intåg i Göteborg. Göteborgs konstmusem. 6 april – 27 oktober 2024.

Bohusläns museum, Uddevalla, separatutställning 28 september 2019 – 12 januari  2020.

Inspiration Matisse! Prins Eugens Waldemars udde, Stockholm 13/9 2014 – 15/2 2015

De åtta – centralgestalter ur en modern konstnärsgeneration 18 februari – 16 mars 2012, Åmells konsthandel, Stockholm

Jubileumsutställning 2009. Konstnärskamrater – ”De Unga” 100 år , Säftstaholms slott, Vingåker

De unga – 1909 års män på Norrköpings konstmuseum 22/1 -15/2 2009

Bohusläns museum, Uddevalla 6 maj – 24 juni 1990.

Minnesutställning ”1909 års män”, Liljevalchs konsthall 1959

Minnesutställning i Göteborgs Konsthall februari – mars 1956

Stora separatutställningar i Stockholm 1930 (retrospektiv), 1935 och 1938 samt i Göteborg och Stockholm 1939 efter bortgången 1938.

Tillsammans med skulptören Nils Sjögren i åtskilliga landsortsstäder åren 1933-37.

”Unionalen” (en grupp nordiska konstnärer) i Stockholm 1927, Oslo 1928 och Köpenhamn 1931.

”Falangen” på Liljewalchs i Stockholm 1918 och 1922,

De unga 1911, Hallins konsthandel i Stockholm.

De unga 1910, Hallins konsthandel i Stockholm.

De unga 1909, Hallins konsthandel i Stockholm.

Impressionistiske konstnären Birger Simonsson